به یاد اربعین
46 بازدید
محل نشر: نشریه اطلاع رسانی معارف شماره 105
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظر اندیشمندان در باره چگونگی رجوع اهلبیت امام حسین(ع) در اربعین اول به کربلا. تمامی این مطلب را در قسمت یادداشت مطالعه فرمایید.