عید نوروز
78 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
راجع به اینکه چرا اولین روز فصل بهار را نوروز می‌نامند جدای از اینکه فصل شکوفایی و حیات مجدد است برخی روایات هم بعضی از رخدادها و حوادث را در چنین روزی دانسته و ثبت نموده‌اند که در این یادداشت با بعضی از آنها آشنا میشویم.